کل اخبار

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:46
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام سال 97 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی سال 96 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:24
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی سال 97 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:15
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی بوشهر از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 09:20
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 09:16
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 6 آذر 1397 - 13:29
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 6 آذر 1397 - 13:28
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 20 آبان 1397 - 11:43
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 20 آبان 1397 - 11:42
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 20 آبان 1397 - 11:03
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان آذربایجان غربی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 آبان 1397 - 15:29
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 آبان 1397 - 15:26
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی شهریور ماه 97 استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 آبان 1397 - 15:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 آبان 1397 - 15:19
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان آذربایجان شرقی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 8 مهر 1397 - 14:30
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 8 مهر 1397 - 14:29
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 13 شهريور 1397 - 09:47
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان آذربایجان غربی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

«

<

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

>

»