کل اخبار

 
شنبه 30 دي 1396 - 14:59
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 20 دي 1396 - 15:26
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 20 دي 1396 - 15:24
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 20 دي 1396 - 15:21
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 18 دي 1396 - 13:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه علامه طبرسی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 18 دي 1396 - 12:59
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه علامه طبرسی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 4 دي 1396 - 10:34
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان البرز از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 4 دي 1396 - 10:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان البرز از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 21 آذر 1396 - 14:54
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان مازندران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 13 آذر 1396 - 14:30
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره ی مربیگری درجه یک بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 10:19
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 10:17
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 10:15
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان سیستان و بلوچستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 10:00
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 14 آبان 1396 - 14:01
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 14 آبان 1396 - 13:50
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان یزد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 14 آبان 1396 - 13:48
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان یزد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 9 آبان 1396 - 11:34
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه خوارزمی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.