کل اخبار

 
يكشنبه 13 اسفند 1396 - 12:55
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه سمنان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 13 اسفند 1396 - 12:54
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 11:20
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 11:17
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی گیلان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:11
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان اعلام شد.

 
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 15:10
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی خوزستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 9 بهمن 1396 - 15:16
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
شنبه 30 دي 1396 - 14:59
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 20 دي 1396 - 15:26
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 20 دي 1396 - 15:24
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 20 دي 1396 - 15:21
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی خراسان رضوی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 18 دي 1396 - 13:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه علامه طبرسی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 18 دي 1396 - 12:59
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه علامه طبرسی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 4 دي 1396 - 10:34
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان البرز از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 4 دي 1396 - 10:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان البرز از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 21 آذر 1396 - 14:54
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان مازندران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 13 آذر 1396 - 14:30
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره ی مربیگری درجه یک بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 10:19
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.