کل اخبار

 
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 15:45
اسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 15:44
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 10 مرداد 1396 - 15:58
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه شهید بهشتی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 10 مرداد 1396 - 15:56
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 10 مرداد 1396 - 15:54
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
شنبه 7 مرداد 1396 - 12:43
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 2 مرداد 1396 - 15:08
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی استان خراسان رضوی اعلام شد.

 
دوشنبه 2 مرداد 1396 - 15:06
اسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی اعلام شد.

 
شنبه 31 تير 1396 - 14:19
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی استان خراسان جنوبی اعلام شد.

 
شنبه 31 تير 1396 - 14:17
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان جنوبی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 12 تير 1396 - 11:30
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 پاورلیفتینگ استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 12 تير 1396 - 11:27
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خوزستان اعلام شد.

 
دوشنبه 12 تير 1396 - 11:23
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خوزستان اعلام شد.

 
يكشنبه 11 تير 1396 - 14:37
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان اعلام شد.

 
يكشنبه 11 تير 1396 - 14:35
اسامی آقایان پذیرفته شده مربیگری درجه 3 فیتنس استان کرمان اعلام شد.

 
يكشنبه 11 تير 1396 - 14:32
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 فیتنس استان کرمان اعلام شد.

 
يكشنبه 11 تير 1396 - 12:16
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان گلستان اعلام شد.

 
يكشنبه 11 تير 1396 - 12:12
اسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.