کل اخبار

 
يكشنبه 11 تير 1396 - 12:08
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 12:34
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی همدان اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 12:33
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام همدان اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 12:30
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 فیزیک استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 12:26
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 فیزیک استان کهگیلویه و بویر احمد اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 12:09
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:58
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:56
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:47
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی استان آذربایجان غربی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:37
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی اعلام شد.

 
دوشنبه 28 فروردين 1396 - 11:15
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام تهران اعلام شد.

 
شنبه 26 فروردين 1396 - 09:25
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان تهران اعلام شد.

 
دوشنبه 23 اسفند 1395 - 09:57
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه تهران اعلام شد.

 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 15:22
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس داوری درجه 3 پاورلیفتینگ کشور که در تهارن برگزار شده بود، از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 15:20
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام یزد اعلام شد.

 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 15:19
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام مازندران اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:11
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:09
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی اعلام شد.