کل اخبار

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:56
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:47
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی استان آذربایجان غربی اعلام شد.

 
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 11:37
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی اعلام شد.

 
دوشنبه 28 فروردين 1396 - 11:15
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام تهران اعلام شد.

 
شنبه 26 فروردين 1396 - 09:25
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان تهران اعلام شد.

 
دوشنبه 23 اسفند 1395 - 09:57
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه تهران اعلام شد.

 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 15:22
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس داوری درجه 3 پاورلیفتینگ کشور که در تهارن برگزار شده بود، از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 15:20
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام یزد اعلام شد.

 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 15:19
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام مازندران اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:11
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:09
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:08
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان البرز اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:06
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان زاهدان اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:03
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش زاهدان اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 09:27
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام سمنان اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 09:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام شاهرود اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 13:04
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام کاشان اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 13:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان قم اعلام شد.