نورزاده ، دبير كميته آموزش فدراسيون شد

طي حكمي از سوي مهدي نصيبي دبير فدراسيون ، مهدي نورزاده به عنوان دبير كميته آموزش فدراسيون منصوب شد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، طي حكمي از سوي مهدي نصيبي دبير فدراسيون ، مهدي نورزاده به عنوان دبير كميته آموزش فدراسيون منصوب و رسما كار خودش را در مسئوليت جديد آغاز كرد .
مهدي نورزاده از اين پس علاوه بر مسئوليت امور اداري فدراسيون ، دبيري كميته آموزش را نيز بر عهده خواهد داشت .

  • 16:45
  • 1399/03/16
  • 21301