معرفي بازرس جديد فدراسيون

مهدي مستجاب الدعوه به عنوان بازرس قانوني جديد فدراسيون حكم گرفت .

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام مهدي مستجاب الدعوه به عنوان بازرس قانوني مجمع فدراسيون ، منصوب و كار خودش را آغاز كرد .
گفتني است پيش از اين رضا چشمي در فدراسيون اين مسئوليت را بر عهده داشت كه بايد از تلاش هاي ايشان در طول مدت تصدي اين پست تشكر و قدرداني بعمل آورد .

  • 16:51
  • 1399/03/16
  • 22339