مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تیرماه برگزار می شود

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 14 تیر ماه 1400 در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طیق جدول زمان بندی که اداره کل امور مشترک فدراسیون ها اعلام کرده است، مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 14 تیر ماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

بعد از روی کار آمدن عبدالمهدی نصیرزاده این نخستین مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خواهد بود که تیر ماه برگزار می شود.

سال گذشته مجمع عمومی این فدراسیون در تاریخ 19 شهریور ماه و در دوران سرپرستی امیری خراسانی برگزار شد.

  • 10:04
  • 1400/01/14
  • 5169