با حضور روسای دو فدراسیون؛

تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون بدنسازی و فدراسیون ورزش کارگری امضا شد

با حضور روسای فدراسیون های بدنسازی و پرورش اندام و ورزش کارگری تفاهم نامه همکاری بین این دو فدراسیون امضا شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی مراسمی با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی، جواد رمضی رییس فدراسیون ورزش کارگری، حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی، رضا سلطانی نژاد سرپرست سازمان تیم های ملی و آیت ارجمند رییس انستیتوی فدراسیون بدنسازی تفاهم نامه همکاری بین دو فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و فدراسیون ورزش کارگری امضا شد.

با امضای این تفاهم نامه از این پس شاهد فصل جدیدی از همکاری بین دو فدراسیون در بخش برگزاری مسابقات، دوره های آموزشی، ورزش همگانی و... خواهیم بود.

  • 17:30
  • 1400/01/23
  • 5334