نتایج جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد

نشست کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز سه شنبه 24 فروردین ماه برگزار شد.

سعید ره انجام، دبیر کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص برگزاری نشست کمیته انضباطی اظهار داشت: آقای سجاد نیکنام با شکایت آقای امید جبلی به اتهام نشر اکاذیب و توهین احضار شد و با توجه به نظریه اعضای حاضر در نشست کمیته انضباطی که متشکل بود از حراست فدراسیون، نماینده بازرسی، نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون ها، نماینده حقوقی، نماینده پلیس فتا و اعضای کمیته انضباطی مقرر شد موقتا تعلیق شوند تا نتیجه شکایتی که در دادگاه علیه ایشان مطرح شده، مشخص شود.

وی با اشاره به پرونده تعلیق 8 داور پرورش اندام به دلیل اتفاقات رخ داده در فضای مجازی عنوان کرد: پرونده و دفاعیات 8 داوری که در فضای مجازی اظهاراتی خلاف شان و عرف داشتند نیز بررسی شد. در نهایت تصمیم بر این شد این 8 داور بعد از دادن تعهد کتبی و با درج در پرونده، بتوانند به فعالیت داوری خود ادامه دهند.

دبیر کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ادامه داد: آقایان امید جبلی و اکبر خزایی شکایت هایی را علیه یکدیگر مطرح کرده بودند. مقرر شد این پرونده نیز بعد از دستور رییس فدراسیون در جلسه بعدی کمیته انضباطی مطرح و بررسی شود.

ره انجام در پایان نیز درباره پرونده محرومیت قدیر آرمیان گفت: ایشان با توجه به ابراز ندامت و با نظر اعضای کمیته انضباطی بخشیده شدند و محرومیتشان مورد عفو قرار گرفت.

  • 18:04
  • 1400/01/24
  • 6596