آماده شدن مدارک سمینارهای برگزار شده در پنج استان/نمایندگان استان ها به فدراسیون مراجعه کنند

با آماده شدن مدارک مربوط به سمینارهای برگزار شده در پنج استان کشور، روسای هیات های بدنسازی این استانها می توانند مدارک شرکت کنندگان را از فدراسیون تحویل بگیرند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مدارک مربوط به سمینارهای برگزار شده در استان های قم، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و مرکزی از طرف فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام آماده شد.  


سمینارهای برگزار شده به شرح زیر است:
استان قم: سیستم های تمرین با رویکرد چربی سوزی، اصول حجیم سازی، مهارت های مربیگری( هر سه در بخش بانوان)
استان هرمزگان: کار با تجهیزات فیتنس، تمرینات کاربردی بتل روپ و کتل بل، کاربرد با هالتر و دمبل، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
استان آذربایجان غربی: اصول و مبانی فیتنس، کار با تجهیزات فیتنس
استان مرکزی: اصول و مبانی فیتنس، کار با تجهیزات فیتنس
استان چهارمحال و بختیاری سازگاری با قلب و عروق، آموزش سیستم های تمرین، ناهنجاری های اسکلتی


لازم به ذکر است که نمایندگان هیات های بدنسازی استان های ذکر شده با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و با حضور در محل فدراسیون می توانند این مدارک را دریافت کرده و به شرکت کنندگان سمینارها تحویل نمایند. 

  • 14:17
  • 1400/01/31
  • 4203