1401/05/21

کثیرلو عضو کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی شد

علیرضا کثیرلو به عنوان عضو جدید کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بنا به پیشنهاد محمد دیوسالار رییس کمیته انضباطی و طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، علیرضا کثیرلو به عنوان عضو کمیته بدوی انضباطی منصوب شد.

گفتنی است؛ کثیرلو دارای سوابق قضایی بوده و هم اکنون به عنوان معاون رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران فعالیت می کند.