اطلاعیه/ بخشنامه پیرو برگزاری رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور- مازندران