اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان تهراناسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

اسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.


به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمیته آموزش فدراسیون اسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام سال 1397 استان تهران را اعلام کرد.

پذیرفته شدگان می توانند اسامی خود را در فایل pdf مشاهده نمایند.