اطلاعیه/ حضور داوران در مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک