اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان تهراناسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمیته آموزش فدراسیون اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی سال 1397 استان تهران را اعلام کرد.

پذیرفته شدگان می توانند اسامی خود را در فایل pdf مشاهده نمایند.