رقابت های پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور به میزبانی مشهد تا اطلاع ثانوی کنسل شد.