رقابت دیدنی پاورکاران در اهوازرقابت پارلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 29 مهر لغایت 3 آبان ماه با حضور 24 تیم از 21 استان کشور در سالن وزنه برداری ملی حفاری برگزار شد.

رقابت پارلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 29 مهر لغایت 3 آبان ماه با حضور 24 تیم از 21 استان کشور در سالن وزنه برداری ملی حفاری برگزار شد.


به گزاش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پارلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 29 مهر لغایت 3 آبان ماه با حضور 24 تیم از 21 استان کشور در سالن وزنه برداری ملی حفاری برگزار شد. در این مسابقات 131 ورزشکار حضور داشته و 5 روز بطول انجامید. نفرات برتر این رقابت ها به شرح ذیل معرفی شدند.

***رده سنی نوجوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- امیر حسین عباسی با رکورد ۲۴۷.۵ کیلو گرم
2- عباس عسگرزاده با رکورد ۲۰۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- حیدر سلمانی با رکورد ۳۸۰ کیلو گرم
2- محمد رضا نوروزی با رکورد ۳۴۵ کیلو گرم
3- محمد جعفری با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- متین دهدشتی با رکورد ۳۷۵ کیلو گرم
2- محمد رضا ناهی با رکورد ۳۵۰ کیلو گرم
3- امیر حسین محرمی با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- محمد رسول عبادتی با رکورد ۴۲۰ کیلو گرم
2- علیرضا پرواز با رکورد ۴۱۰ کیلو گرم
3- ابوالفضل صفائی با رکورد ۳۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- ایمان طبیبیان با رکورد ۴۷۵ کیلو گرم
2- جواد بخشعلی زاده با رکورد ۴۷۲.۵ کیلو گرم
3- سید پوریا جعفری با رکورد ۴۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- محمد رضا صمدی با رکورد ۴۹۰ کیلو گرم
2- علیرضا خالقی با رکورد ۴۶۵ کیلو گرم
3- احمد طلایی با رکورد ۴۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محمد حسین باقری با رکورد ۶۴۵
2- بابک بهرامیان با رکورد ۳۷۰ کیلو گرم
3- محمد جواد رحمانی با رکورد ۳۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- یوسف رجبی با رکورد ۶۰۵ کیلو گرم
2- مهدی غریب با رکورد ۵۴۰ کیلو گرم
3- سید محمد علی موسوی با رکورد ۵۱۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- محمد حسین هلیچیه با رکورد ۵۴۰ کیلو گرم
2- سامان عباسپور با رکورد ۵۰۰ کیلو گرم
3- رسول مهدی پور با رکورد ۴۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- علی قنبری با رکورد ۵۶۲.۵ کیلو گرم
2- امیر حسین خضریان با رکورد ۵۶۰ کیلو گرم
3- سعید ابراهیمی با رکورد ۵۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- سید مهدی عبدالهی با رکورد ۵۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- علی صفار با رکورد ۵۹۰ کیلو گرم
2- هادی ملا باقری با رکورد ۴۳۷.۵ کیلو گرم
3- احمد رضا اسکندری با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان
1- محمد حسین باقری با امتیاز ۳۸۰/۰۹۸۵
2- حیدر سلمانی با امتیاز ۳۳۷/۷۴۴
3- یوسف رجبی با امتیاز ۳۳۵/۳۵۱۵

• رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان

1- ملی حفاری خوزستان با امتیاز ۱۱۳
2- تیمی هیآت اصفهان با امتیاز ۱۰۲
3- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۹۸

***رده سنی جوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- علیرضا شادمهر با رکورد ۳۵۲.۵ کیلو گرم
2- علی باقری با رکورد ۲۸۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم جوانان

1- یوسف پروانه با رکورد ۴۷۰ کیلو گرم
2- محمد محمدی با رکورد ۳۵۰ کیلو گرم
3- محمد علی یار احمدی با رکورد ۳۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم جوانان
1- حکیم فرید فر با رکورد ۳۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم جوانان
1- رسول حیدر پور با رکورد ۴۷۰ کیلو گرم
2- امین بیات ترک با رکورد ۴۵۲.۵ کیلو گرم
3- امیر غلامیان با رکورد ۴۵۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم جوانان
1- امیر نور حسینی با رکورد ۶۳۰ کیلو گرم
2- علی تمنا دار با رکورد ۵۰۵ کیلو گرم
3- عباس دفتری با رکورد ۵۱۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم جوانان
1- محمد رضا شکری با رکورد ۷۴۰ کیلو گرم
2- نسیر تاجیک با رکورد ۵۷۵کیلو گرم
3- پوریا یگانه پرست با رکورد ۵۲۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم جوانان

1- علیرضا عبائیان با رکورد ۷۶۵ کیلو گرم
2- سینا قلی پور با رکورد ۶۵۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی بهرامی با رکورد ۵۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- امید نجفی با رکورد ۶۹۲.۵ کیلو گرم
2- علی ماسوری با رکورد ۶۶۰ کیلو گرم
3- حسن حسنوند با رکورد ۶۲۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- نوید دهقانی با رکورد ۶۳۰ کیلو گرم
2- محمد نعمتی فر با رکورد ۵۵۷.۵ کیلو گرم
3- فرشید فقهی با رکورد ۴۸۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- مهرداد جمالی با رکورد ۶۳۰ کیلو گرم
2- سید پویا پژوهیده با رکورد ۶۰۵ کیلو گرم
3- علی غلامی با رکورد ۵۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- علی رستمی با رکورد ۷۴۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان
1- محمد رضا شکری با امتیاز ۴۶۲/۵۷۴
2- علیرضا عبائیان با امتیاز ۴۵۰/۵۰۸۵
3- امیر نور حسینی با امتیاز ۴۲۶/۳۲۱

• رده بندی تیمی رده سنی جوانان
1- تیمی هیآت اصفهان با امتیاز ۱۱۲
2- تیمی ملی حفاری خوزستان با امتیاز ۹۹
3- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۷۴

***رده سنی بزرگسالان***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- یوسف پروانه با رکورد ۴۷۰ کیلو گرم
2- محمد انصاری با رکورد ۴۳۷.۵ کیلو گرم
3- عارف بهرامی با رکورد ۳۶۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- مفتاح رمضانی با رکورد ۵۱۷.۵ کیلو گرم
2- امیر سلیمی با رکورد ۴۱۵ کیلو گرم
3- میلاد نیکنام با رکورد ۳۹۲.۵ کیلو گرم

دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- علیرضا اسدی با رکورد ۵۱۷.۵ کیلو گرم
2- مهدی شیبانی با رکورد ۵۰۷.۵ کیلو گرم با وزن بدن ۶۷.۲۰۰
3- سپهر بهرادنیا با رکورد ۵۰۷.۵ کیلو گرم با وزن بدن ۶۷.۵۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- مقام اول فرشید حسن زاده با رکورد ۶۶۰ کیلو گرم
2- امیر نور حسینی با رکورد ۶۳۰ کیلو گرم
3- سعید کاکولکی با رکورد ۶۱۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

1- محمد رضا شکری با رکورد ۷۴۰ کیلو گرم
2- محسن جهانبازی با رکورد ۶۵۰ کیلو گرم
3- بهنام زینالی با رکورد ۵۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- علیرضا عبائیان با رکورد ۷۶۵ کیلو گرم
2- غلامرضا افشار با رکورد ۶۱۰ کیلو گرم
3- اکبر اسماعیل وندی با رکورد ۵۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- مصطفی صالح نیا با رکورد ۷۶۰ کیلو گرم
2- میثم امانی با رکورد ۶۹۵ کیلو گرم
3- مجید نجفی با رکورد ۶۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- سعید برزگر با رکورد ۷۹۲.۵ کیلو گرم
2- مصطفی خادمی با رکورد ۷۵۰ کیلو گرم
3- فرهاد محمدی با رکورد ۷۴۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- علی اکبر لشکری با رکورد ۷۲۰ کیلو گرم
2- حامد نظری مهر با رکورد ۷۱۵ کیلو گرم
3- امید عبدی با رکورد ۷۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- اکبر سنائی با رکورد ۹۰۲.۵ کیلو گرم
2- امیر رضا فتاحی با رکورد ۷۲۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی خدایاری با رکورد ۷۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ + کیلو گرم
1- محمد فاضلی با رکورد ۸۹۰ کیلو گرم
2- علی سرو قد با رکورد ۸۳۲.۵ کیلو گرم
3- مجید رمضانی با رکورد ۶۶۵ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان
1- محمد رضا شکری با امتیاز ۴۶۲/۵۷۴
2- اکبر سنائی با امتیاز ۴۵۴/۶۰۷۳
3- علیرضا عبائیان با امتیاز ۴۵۰/۵۰۸۵

• رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان
1- تیمی لرستان با امتیاز ۱۱۳
2- تیمی فارس با امتیاز ۱۰۱
3- تیمی ملی حفاری خوزستان با امتیاز ۹۶

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک ***
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- جعفر بهرسی با رکورد ۴۰۵ کیلو گرم
2- کیانوش شاد کام با رکورد ۳۹۵ کیلو گرم
3- علی میرزایی با رکورد ۳۴۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- کیانوش خواجه وند با رکورد ۴۱۷.۵ کیلو گرم
2- حسنعلی عجب زاده با رکورد ۳۳۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم

1- جمشید لرکی با رکورد ۵۶۰ کیلو گرم
2- علی نبی اردلان با رکورد ۴۷۵ کیلو گرم با وزن بدن ۷۸.۲۰۰
3- وهاب کاکولکی با رکورد ۴۷۵ کیلو گرم با وزن بدن ۸۲ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- احمد نصیری با رکورد ۶۱۰ کیلو گرم
2- حسین صفدری با رکورد ۵۲۰ کیلو گرم
3- فرزاد شاه ولی با رکورد ۵۰۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- علیرضا فرضی با رکورد ۶۳۰ کیلو گرم
2- اصغر سلیمیان با رکورد ۵۸۲.۵ کیلو گرم
3- فرامرز با رکورد ۵۸۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- علی روانشاد با رکورد ۶۶۵ کیلو گرم
2- محمد تقوی پور با رکورد ۶۶۰ کیلو گرم
3- کامران زندی با رکورد ۵۶۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- مهدی اصغریان با رکورد ۷۵۲.۵ کیلو گرم
2- هادی تلخابی با رکورد ۷۱۷.۵ کیلو گرم
3- رضا پیر علی پور ماهانی با رکورد ۶۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- علی رضا آرامی با رکورد ۷۷۰ کیلو گرم
2- عباس اکبر خواه با رکورد ۶۶۵ کیلو گرم
3- مسعود شفیعی با رکورد ۶۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- نوراله عبودی با رکورد ۵۰۵ کیلو گرم
2- شهرام محمودی نژاد با رکورد ۳۳۵ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر دو***
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- داود ریاضی با رکورد ۳۲۰ کیلو گرم
2- حمید رضا جدیدی با رکورد ۲۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- شاپور کاکایی با رکورد ۴۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- جعفر سهرابی زاده با رکورد ۵۰۵ کیلو گرم
2- سعید شریفی با رکورد ۴۸۷.۵ کیلو گرم
3- محمد زارع با رکورد ۴۷۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- ابوالقاسم شایان با رکورد ۳۸۰ کیلو گرم
2- عبدالنبی دلفی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- ارسلان شهنی با رکورد ۴۴۰ کیلو گرم
2- بابک سپهریان با رکورد ۴۱۷.۵ کیلو گرم
3- جعفر نادری با رکورد ۴۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- سیامک قبا سیاه با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- کوروش سامانی با رکورد ۴۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- حسین کاظمی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر سه***

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم مستر سه
1- کریم گرشاسبی با رکورد ۴۶۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- احمد صراف با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر ۴ ***
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- عبدالله مالچی با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم

1- علیرضا آرامی با امتیاز ۴۰۰/۶۱۵۶
2- مهدی اصغریان با امتیاز ۳۹۷/۹۹۷۳
3- احمد نصیری با امتیاز ۳۵۹/۴۷۳

• رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان
1- تیمی ملی حفاری خوزستان با امتیاز ۱۰۲
2- تیمی هیآت کردستان با امتیاز تیمی ۷۹
3- تیمی اصفهان با امتیاز تیمی ۶۸