فيروزي نايب رئيس فدراسيون شدرضا فيروزي طي حكمي از سوي وزير ورزش و جوانان به عنوان نايب رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش انتخاب و معرفي شد.

رضا فيروزي طي حكمي از سوي وزير ورزش و جوانان به عنوان نايب رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش انتخاب و معرفي شد.به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام رضا فيروزي طي حكمي از سوي مسعود سلطاني فر مقام عالي وزارت ورزش و جوانان به عنوان نايب رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام انتخاب و معرفي شد.

در بخشي از حكم رضا فيروزي كه در تاريخ ٢٩ مهرماه صادر شده آمده است: انتظار دارد بر اساس ماده ١٢ و ديگر مفاد مرتبط اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نمائيد. توفيق جنابعالي را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اعتلاي ورزش كشور از خداوند متعال خواهانم.