عضو کمیته انضباطی فدراسیون، رئیس کمیته انضیاطی فوتبال شدعضو کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد.

عضو کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ابوالفضل حسن زاده عضو کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با حفظ سمت، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن عرض تبریک به ابوالفضل حسن زاده برای او در ادامه راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهترین ها را از درگاه خداوند منان آرزو دارد.