ارائه خدمات رایگان به قهرمانانخدمات فیزیوتراپی رایگان قهرمانان به قهرمانان ارائه خواهد شد.

خدمات فیزیوتراپی رایگان قهرمانان به قهرمانان ارائه خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بهنام خدمات فیزیوتراپی رایگان را برای قهرمانان، مربیان، باشگاه داران و ورزشکاران فعال درر نظر گرفته است. بر اساس توافقات صورت گرفته قهرمانان جهانی و آسیایی تیم های ملی در این مرکز بصورت رایگان پذیرش خواهند شد.

قهرمانان مسابقات کشوری و اعضای خانواده درجه یک قهرمانان از 30 درصد تخفیف و ورزشکاران فعال در باشگاه هانیز از 15 درصد تخفیف در این مرکز استفاده خواهند کرد.