تکذیب یک ادعا!فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هرگونه همکاری با اشخاص و موسسات خصوصی را در ارتباط با مباحث آموزش تکذیب می کند.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هرگونه همکاری با اشخاص و موسسات خصوصی را در ارتباط با مباحث آموزش تکذیب می کند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یکی از مجریان برگزاری کلاس های آموزشی متفرقه در جریان نمایشگاه فیتنس، بدنسازی و تجهیزات وابسته و در گفتگو با یکی از پیج های خبری تخصصی پرورش اندام مدعی شده بود که کلاس هایش را با همکاری و مجوز فدراسیون برگزار می کند، که این فدراسیون این صحبت ها را تنها در حد یک ادعا دانسته و قویاً آن را تکذیب می کند.