محل اسکان شرکت کنندگان در رقابت های تک لیفت مشخص شدمحل اسکان ورزشکاران و داوران در رقابت های تک لیفت قهرمانی باشگاه های کشور مشخص شد.

محل اسکان ورزشکاران و داوران در رقابت های تک لیفت قهرمانی باشگاه های کشور مشخص شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محل اسکان ورزشکاران و داوران رقابت های تک لیفت قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 10 لغایت 13 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد، مشخص گردید.

بر اساس اعلام مسوولان برگزاری ورزشکاران در 2 محل خوابگاه شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی و خانه معلم خجسته کیا در رباط کریم تهران اسکان خواهند گزید. همچنین داوران نیز در محل ساختمان سوپر کارت واقع در کیلومتر 35 آزاد راه تهران- ساوه، 7 کیلو متر پس از خروجی فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) بلوار سرزمین ایرانیان اسکان خواهند یافت.