تجلیل از خبرنگاران حاضر در رقابت های فجیرهطی مراسمی در محل فدراسیون از خبرنگاران و عکاسان اعزامی به رقابت های جهانی فجیره تجلیل شد.

طی مراسمی در محل فدراسیون از خبرنگاران و عکاسان اعزامی به رقابت های جهانی فجیره تجلیل شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی مراسمی با حضور رئیس، دبیر و بازرس فدراسیون از خبرنگاران، عکاسان و تصویر برداران حاضر در رقابت های جهانی فجیره امارات به پاس تلاش های تحسین برانگیز آن ها تقدیر و تجلیل شد.

علی رجبی، جواد اسماعیلی، مسعود مهدی پور و علی فتحی خبرنگارانی بودند که به نمایندگی از خبرنگاران حاضر در رقابت های امارات از آنها تجلیل بعمل آمد.