تجلیل از خبرنگاران حاضر در رقابت های جهانی فجیره- 11 دی ماه 1398عکاس: ماریا قربانی