برگزاری مراسم گرامیداشت سردار خوبی ها، سردار سلیمانی در محل فدراسیونمراسم گرامیداشت یاد و نام سردار خوبی ها، سردار قاسم سلیمانی به میزبانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سه شنبه 17 دی ماه بعد از نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار خواهد شد.

مراسم گرامیداشت یاد و نام سردار خوبی ها، سردار قاسم سلیمانی به میزبانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سه شنبه 17 دی ماه بعد از نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مراسم گرامیداشت یاد و نام سردار سرافراز سپاه اسلام، سردار خوبی ها، سردار سپهبد قاسم سلیمانی بعد از نماز ظهر و عصر سه شنبه 17 دی ماه با حضور جامعه ورزش و جامعه بدنسازی و پرورش اندام در محل نمازخانه دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار خواهد شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از جامعه بزرگ ورزش و جامعه بدنسازی و پرورش اندام برای حضور در این مراسم دعوت بعمل می آورد.