بهترین های لیفت کشور شناخته شدندبرترین های رقابت های لیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در تهران، شناخته شدند.

برترین های رقابت های لیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در تهران، شناخته شدند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های لیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان طی روزهای 10 لغایت 13 دی ماه با حضور 449 ورزشکار از 26 استان کشور در محل سرزمین ایرانیان برگزار و در آن نتایج زیر بدست آمد.

***نوجوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- مهیار رضائی فر با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم
2- پیمان روحانی با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم
3- محسن شاهپوری با رکورد ۱۳۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- جواد جهان گشته با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم
2- امیر حسین هاشمی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم
3- سید امیر سید نژاد با رکورد با رکورد ۱۴۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- سجاد سلمانیان با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم
2- مهدی طاهری با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم
3- امیر حسین عباس آبادی با رکورد ۱۶۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- محمد جواد تقی زاده با رکورد ۲۱۲.۵ کیلو گرم
2- علیرضا محمدی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم
3- محمد حائری با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- ایمان طبیبان با رکورد ۲۱۲.۵ کیلو گرم
2- حسن اسفندیار پور با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم
3- رضا قدرتی مقدم با رکورد ۲۰۰کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- میثم صالح جومقانی با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم
2- ابوالفضل لک با رکورد ۲۲۲.۵ کیلو گرم
3- محمد بیجار زهی با رکورد ۲۲۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰‌ کیلو گرم
1- محمد حسین باقری با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم
2- محمد امین کریمی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم
3- محمد کریمی با رکورد ۲۱۲.۵ کیلو گرم


• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- یوسف رجبی با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم
2- سجاد صحرانورد با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم
3- امیر خدمتی با رکورد ۲۱۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- محمد باقر مهدوی با رکورد ۲۵۲.۵ کیلو گرم
2- امیر رضا ملیحی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
3- سامان عباسپور با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- حسن شعبان جعفری با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم
2- علی قنبری با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم
3- مهدی عباسی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- امیر کیخا با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم
2- محمد صادقی با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم
3- سید مهدی عبدالهی با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ + کیلو گرم
1- محراب علی محمدی با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم
2- علیرضا محمود آبادی با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم
3- هادی ملا باقری با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم

***قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان
1- یوسف رجبی با امتیاز ۱۵۵ / ۷۶۴
2- محمد جواد تقی زاده با امتیاز ۴۴۵ /۱۵۴
3- محمد حسین باقری با امتیاز ۱۵۳/۳۲۲

***رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان
1- تیمی اصفهان با امتیاز ۱۱۱
2- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۱۰۳
3- تیمی شهرداری صبا شهر با امتیاز ۹۱

***جوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- میلاد حاجی لو با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم
2- علی فیروزی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
3- الیاس گلابی با رکورد ۱۳۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- پوریا هراتی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم
2- سعید ایسپره با رکورد ۱۷۲.۵ کیلو گرم
3- محمد امین پرویز پور با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- سمیع اله حسینی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم
2- مهدی خلیفه زاده با رکورد ۱۶۷.۵ کیلو گرم
3- علی رضائی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- امیر حسین طاهر لو با رکورد ۲۱۷.۵ کیلو گرم
2- سید یاسر موسوی با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم
3- علی اکبری با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- حسین حیدریان با رکورد ۲۳۰ کیلو گرم
2- رضا شهبازی با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم
3- امیر رضا محمدی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- علی سامانی با رکورد ۲۶۷.۵ کیلو گرم
2- امیر حسین صفر نژاد با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم
3- علی نجفی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محمد خودستان با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
2- مجید رحیمی با رکورد ۲۴۵ کیلو گرم
3- مهدی محمد پرست با رکورد ۲۴۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- امیر میرزا باقری با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم
2- دانیال پیل جو با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم
3- امیر حسین ابراهیمی با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- علیرضا رحمانیان با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم
2- علیرضا مصلی با رکورد ۲۵۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی میر شکار با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- توحید سیونی با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم
2- محمد کارگر با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم
3- سید سجاد محمدی با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- مهدی هاشمی با رکورد ۲۷۲.۵ کیلو گرم
2- امیر فتاحی با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم
3- رضا رحمانی نسب با رکورد ۱۶۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ ‌جوانان
1- متین علیمحمدی با رکورد ۳۱۰ کیلو گرم
2- حسین حسن آبادی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
3- محمود تقدسی با رکورد ۲۳۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان
1- علی سامانی امتیاز ۱۶۶/۶۵۲۵
2- پوریا هراتی با امتیاز ۱۵۹/۹۶۱۲
3- امیر حسین طاهری با امتیاز ۱۵۸/۰۷۹
• رده بندی تیمی رده سنی جوانان
1- تیمی شهرداری صبا شهر با امتیاز ۱۳۶
2- تیمی اصفهان با امتیاز ۱۱۳
3- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۱۰۲

***بزرگسالان***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- محمد امین شیشگانی با رکورد ۱۶۲.۵ کیلو گرم
2- وحید فرهادی با رکورد ۱۶۰کیلو گرم
3- جواد جهان گشته با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- محمود بهرامی با رکورد ۱۹۵ کیلو گرم
2- محمد تیربخش با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم
3- محمد نقی عباسی با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- علی اصغر بلوچ زاده با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم
2- سپهر بهرادنیا با رکورد ۲۱۷.۵ کیلو گرم
3- امین اله باقلانی با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- محمد حسین فلاحتکار با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم
2- مجید دانشی با رکورد ۲۵۲.۵ کیلو گرم
3- وحید بلاری با رکورد ۲۴۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- هومن قره پور با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم
2- سعید کاکولکی با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم
3- امیر حسین صفر نژاد با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- مهران اباذری با رکورد ۲۹۰ کیلو گرم
2- مهرداد مهری با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم
3- برهان بیگلری با رکورد ۲۷۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- مجید تلخابی با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم
2- بهزاد صفری با رکورد ۲۹۵ کیلو گرم
3- مجید نجفی با رکورد ۲۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- آرمان مهمدی با رکورد ۳۱۰ کیلو گرم
2- ربیع هادیزاده با رکورد ۳۰۵ کیلو گرم
3- حسن بدیعی با رکورد ۳۰۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- مجید یعقوبی با رکورد ۳۱۷.۵ کیلو گرم
2- اکبر بخشی با رکورد ۳۱۵کیلو گرم
3- مهرداد نجفی با رکورد ۳۰۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- عارف احمدی با رکورد ۳۵۰ کیلو گرم
2- سید مسعود شعبانی با رکورد ۳۲۵ کیلو گرم
3- مهدی خدایاری با رکورد ۲۹۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ بزرگسالان
1- علی سروقد با رکورد ۳۳۰ کیلو گرم
2- امیر رضا محمد پور با رکورد ۳۲۰ کیلو گرم
3- مجید رمضانی با رکورد ۲۷۵کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان
1- محمد حسین فلاحتکار با امتیاز ۱۷۷/۹۷۴

2- عارف احمدی با امتیاز ۱۷۶/۳۷۲۸
3- هومن قره پور با امتیاز ۱۷۴/۶۸

• رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان
1- تیمی اصفهان با امتیاز ۱۰۰
2- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۹۸
3- تیمی شهرداری صبا شهر با امتیاز ۸۶

***پیشکسوتان مستر یک***
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم

1- علیرضا مهر علی تبار با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- رضا ریگی با رکورد ۱۶۷.۵ کیلو گرم
3- عباس بیات با رکورد ۱۶۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- محمد مروتی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم
2- سلیمان مرادی با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم
3- جواد بهرامی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- فریدون رمضانی با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم
2- محمد رضا روحانی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم
3- حامد یوسف وند با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- سعید کشاورز جعفر زاده با رکورد ۲۸۵ کیلو گرم
2- علی اکبر اسدی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
3- سعید رفیعی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- مجید تلخابی با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم
2- رسول ولی مور با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی عسگری با رکورد ۲۶۰کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- رمضان حضرت علی اوغلی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم
2- علیرضا رجبی با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی غلامی با رکورد ۲۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- هادی تلخابی با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم
2- احمد مولایی با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم
3- علیرضا خدایاری با رکورد ۱۹۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- علیرضا آرامی با رکورد ۲۹۰ کیلو گرم
2- رجب میرزایی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
3- سید عباس محمدی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ مستر یک
1- مرتضی فرهی با رکورد ۲۹۰ کیلو گرم
2- صفت آله مقدم با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
3- آرش علیمرادی با رکورد ۱۲۲.۵

*** پیشکسوتان مستر ۲ ***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- افضل سلیمانی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم
2- علی داودی با رکورد ۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- اصغر زندی با رکورد ۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- محمد تقی گیوه چی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
2- حمید رضا جدیدی با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- سید وحید نژادی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم
2- حسین صادقی با رکورد ۱۵۵ کیلو گرم
3- فرزاد معتمدی با رکورد ۱۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- علی محمد سیلانی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- علی اکبر درویش با رکورد ۱۹۵ کیلو گرم
3- محسن انصاری با رکورد ۱۶۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- مقام اول عبدالخالق قانعی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم
2- منصور اقبالی نیا با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم
3- محمد زارع با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- علیرضا یساولی با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم
2- علی محمد آریا فر با رکورد ۱۹۰
3- احمد حسنی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- علیرضا ثقفی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم
2- محمد واهبی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم
3- حسین خجندی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- محمد علی حافظی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم
2- علی اکبر غفاری با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- احمد پویا با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم
2- کوروش سامانی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- حسین کاظمی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم

*** پیشکسوتان مستر ۳ ***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- محمد رضا عمرانی با رکورد ۹۵ کیلو گرم
2- سید ابراهیم مرتضوی با رکورد ۶۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- کریم گرشاسبی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم
2- عبدالکریم ضیغمی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- اکبر رحیم زاده با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
2- سید قدرت طاهریان با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- نادر زینلی با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم
2- حسین صالحی با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- محمد حاجی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- مجتبی زعفرانی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم
3- نادعلی گرییورز با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان
1- سعید کشاورز با امتیاز ۱۶۶/۹۲۴۵
2- مجید تلخابی با امتیاز ۱۶۶/۲
3- فریدون رمضانی با امتیاز ۱۶۱/۰۱۸

• رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان
1- اصفهان با امتیاز ۲۳۳
2- البرز با امتیاز ۱۶۲
3- شهرداری صبا شهر با امتیاز 102