برگزاري مراسم گراميداشت شهادت سردار شپهبد حاج قاسم سليماني به روايت تصوير- 17 دی ماه 1398- ساختمان دفتر امور مشترک فدراسیون ها