برگزاري دوره پيشرفته بين المللي مربي بدنساز ويژه رشته هاي ورزشيهشتمين دوره پيشرفته بين المللي مربي بدنساز ، ويژه رشته هاي ورزشي با ١٠٠ امتياز باز آموزي برگزار مي شود .

هشتمين دوره پيشرفته بين المللي مربي بدنساز ، ويژه رشته هاي ورزشي با ١٠٠ امتياز باز آموزي برگزار مي شود.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، هشتمين دوره پيشرفته بين المللي مربي بدنساز ويژه رشته هاي ورزشي با ١٠٠ امتياز باز آموزي طي روزهاي ٦ لغايت ١١ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مباني علم تمرين و بدنسازي ، كاربرد تمرينات نوين ، بدنسازي تخصصي در رشته هاي ورزشي و ... از جمله دروسي است كه اساتيد در اين دوره به تدريس آنها خواهند پرداخت.