ارتباط با ما

آدرس: تهران- میدان هفت تیر- خیابان مفتح جنوبی- خیابان ورزنده- پلاک 19- دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی- طبقه سوم

صندوق پستی: 158151881

تلفن: 88830803

نمابر: 88317561