سمینار فیزیک و کلاس داوری درجه 3 و 2 برگزار شدسمینار فیزیک و یک دوره کلاس داوری درجه 3 و 2 به میزبانی رشت برگزار شد.

سمینار فیزیک و یک دوره کلاس داوری درجه 3 و 2 به میزبانی رشت برگزار شد.

به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی روزهای 25 و 26 دی ماه سال جاری کلاس داوری درجه 3 و 2 با حضور 61 شرکت کننده برگزار شد. کار تدریس این کلاس را عباس اسماعیلی برعهده داشت.

همچنین سمینار فیزیک با استقبال 43 شرکت کننده با تدریس امید جبلی رئیس کمیته داوران فدراسیون به میزبانی رشت برگزار شد.

نفرات حاضر در کلاس داوری درجه 3 پس از قبولی وارد مرحله عملی این دوره آموزشی می شوند و نفرات قبول شده در کلاس داوری درجه 2 موفق به اخذ دفترچه داوری مربوطه می شوند.

همچنین به شرکت کنندگان سمینار فیزیک گواهی حضور ارائه خواهد شد.