مجمع عمومی و سالیانه هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان برگزار شدمجمع عادی سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان با حضور رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و مسئولان ورزش استان برگزار شد.

مجمع عادی سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان با حضور رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و مسئولان ورزش استان برگزار شد.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع عمومي ساليانه هيات بدنسازي و پرورش اندام استان گيلان صبح روز يكشنبه ١٠ دي ماه ٩٦ با حضور ناصر پورعليفرد رياست فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، مسعود رهنما مدير كل محترم اداره ورزش وجوانان استان گيلان، حمزه هوشمند و وحيد اكبرزاده، نماينده حراست اداره كل و مسئول گروه قهرماني اداره كل ورزش و جوانان و كارشناسان محترم مجامع اداره كل ورزش و جوانان و حضور اعضاء مجمع هيات بدنسازي و پرورش اندام استان در محل اجتماعات اداره كل ورزش استان برگزار گرديد.

پس از سخراني های استاد رهنما و ناصر پورعليفرد به برسي و تاييد عملكرد هيات در سال ٩٥ و شش ماه اول ٩٦، برسي وتأييد گزارش و تراز نامه مالي هيات و تاييد تقويم ورزشي سال ٩٦ پرداخته شد.

در پایان ضمن تشكر از زحمات مهران شفق پور رياست هيات استان گیلان، كليه عملكرد ايشان باذكر صلواتي بر محمد و آل محمد مورد تاييد فدراسيون و اداره كل ورزش استان و اعضاي مجمع قرار گرفت.