فدراسیون به وعده اش عمل کرد!ویزای هادی چوپان برای سفر به کانادا صادر می شود.

ویزای هادی چوپان برای سفر به کانادا صادر می شود.


به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همانطور که در حاشیه رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور در شیراز از وعده پیگیری کارهای مربوط به اخذ ویزای هادی چوپان را داده بود به وعده خود عمل کرد و هادی چند روز پیش با حضور در سفارت کانادا در استانبول کارهای اولیه مربوط به سفر خود به رقابت های تورنتو و ونگور را انجام داد.

به گفته مسئولان پیگیری این امر، ویزای هادی چوپان بعد از ایام نوروز صادر و او هیچ نگرانی خاصی از بایت صدور ویزا برای حضور در قابت های تورنتو و ونگور نخواد داشت.