هشدار جدی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به جاعلان مدارک مربیگری؛

مدارک با مهر امضاء رئیس فدراسیون فاقد اعتبار است!متاسفانه چند مدتی است که افراد بسیاری با مراجعه به فدراسیون در صدد استعلام مدارک اخذ شده خود از موسسات و دستگاه های موازی دیگر بوده و هستند. مدارکی که اکثر آنها به تاریخ سال 1394 بوده و مهر امضاء رئیس فدراسیون پای آنها حک شده است.

متاسفانه چند مدتی است که افراد بسیاری با مراجعه به فدراسیون در صدد استعلام مدارک اخذ شده خود از موسسات و دستگاه های موازی دیگر بوده و هستند. مدارکی که اکثر آنها به تاریخ سال 1394 بوده و مهر امضاء رئیس فدراسیون پای آنها حک شده است.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مدارکی که جعلی بوده و فدراسیون در حال حاضر از طریق مراجع ذیصلاح پیگیر کار جاعلان آن می باشد. جاعلانی که با یک هزینه چند میلیونی از طریق فضای مجازی به دیگران وعده اهدا کارت مربیگری با تائید رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را می دهند، مدارکی که همه چیز آن مهم و فاقد ارزش و اعتبار لازم می باشد و فدراسیون نیز هیچ کمکی به دارندگان آن بابت تائید مدارک نمی تواند داشته باشد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی به اطلاع می رساند که علاقمندان و متقاضیان حضور در کلاس های مربیگری و یا اخذ کارت مربیگری پیش از هر اقدامی با فدراسیون تماس گرفته و صحت و سقم کلاس های و مدارک آنها را از طریق واحد آموزش جویا شوند.