هیات بدنسازی و پرورش اندام همدان، هیات برتر شدهیات بدنسازی و پرورش اندام استان همدان در ارزیابی عملکرد هیا تهای ورزشی استان در سال 96 توانست به عنوان هیات برتر در بین هیات های دیگر ورزشی دست یابد.

هیات بدنسازی و پرورش اندام استان همدان در ارزیابی عملکرد هیا تهای ورزشی استان در سال 96 توانست به عنوان هیات برتر در بین هیات های دیگر ورزشی دست یابد.


به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رسول منعم مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان همدان در بخشی از یاد داشت خود خطاب به مرتضی خدابنده لو رئیس هیات همدان آورده است: با عنایت به کسب رتیه برتر در حوزه ورزش همگانی از تلاش و زحمات جنابعالی و اعضاء محترم هیات صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.