مربیگری مجازی کلید خورد!موسسه رایان راحیل ایرانیان طی توافق نامه ای با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همکاری مشترک خود را با این فدراسیون آغاز کرد.

موسسه رایان راحیل ایرانیان طی توافق نامه ای با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همکاری مشترک خود را با این فدراسیون آغاز کرد.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، این موسسه می کوشد تا از طریق اپلیکیشن "آو" خدمات ورزشی، تغذیه ای و سلامتی جامع و کاملی را به جامعه مخاطب خود ارائه دهد. همچنین اپلیکیشن "آو" این امکان را مهیا می سازد تا کاربرانی که قادر به حضور در باشگاه های بدنسازی نیستند، با کمک این آپ و سیستم تحلیلی و ثبت اطلاعات، فعالیت های ورزشی و انتخاب مربی مجازی به صورت کاملاً علمی با نظارت مستقیم مربی، پزشک تغذیه و حرکات اصلاحی و امکانات فوق العاده هوشمند خود به صورت کاملاً علمی ورزش کنند.

شرکت کنندگان در دوره های مربیگری مجازی از طریق اپلیکیشن "آو" در پایان دوره گواهینامه دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه مربیان اپلیکیشن "آو" بیمه شده و از تسهیلات خوبی نیز بهره مند خواهند شد.