جلسه روسای کمیته ها در محل فدراسیوندبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین کمیته های پیش از ظهر روز چهارشنبه 9 خرداد ماه در محل فدراسیون خبر داد.

دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین کمیته های پیش از ظهر روز چهارشنبه 9 خرداد ماه در محل فدراسیون خبر داد.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدی نصیبی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن بیان این مطلب گفت: جلسه روسای کمیته های فدراسیون راس ساعت 11 برگزار و حضور روسای تمامی کمیته ها در آن الزامی است. جلسه ای که به نوعی نخستین جلسه مشترک روسای کمیته های فدراسیون در سال 97 به حساب می آید.