شروع به کار سامانه هواداری 3064 در پرورش اندامسامانه هواداری 3064 قرار است امتیازات ویژه و خاصی را برای جامعه بدنسازی و پرورش اندام قائل شده و در آینده نقش بسزایی در حمایت از این ورزش و ورزشکاران آن داشته باشد.

سامانه هواداری 3064 قرار است امتیازات ویژه و خاصی را برای جامعه بدنسازی و پرورش اندام قائل شده و در آینده نقش بسزایی در حمایت از این ورزش و ورزشکاران آن داشته باشد.


محمدمهدیان مدیر عامل سایت هواداری 3064 در این خصوص به سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: با توجه به پتانسیل موجود د رورزش بدنسازی و پرورش اندام و رشته های زیر مجموعه، تصمیم گرفتیم فضایی را بوجود بیاوریم که فاصله بین فدراسیون و هواداران را به حداقل برسانیم و هواداران این احساس را داشته باشند که از هر زمان دیگری به فدراسیون نزدیکترند.

مهدیان گفت: اولویت کار سامانه 3064 حمایت از پیشکسوتان، حمایت از تیم های ملی، استعدادیابی ورزشکاران، مشارکت در برگزاری مسابقات و نقش آفرینی د راعزام ها ست. همچنین که بناداریم د راولویت های بعدی با توجه به حمایت علاقمندان در ساخت کمپ تیم های ملی این رشته نیز پیش قدم شویم.

مدیر عامل سایت 3064 در ادامه همین بحث گفت: قطعاً این اتفاقات با کمک فدراسیون و ایجاد فضای تنگاتنگ با هواداران این رشته ورزشی در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق خواهد افتاد.

مهدیان د رخصوص کسر مبلغ 200 تومان بابت ارسال هر پیامک از حساب هواداران رشته بدنسازی و پرورش اندام، عضو این سامانه پیامکی گفت: هواداران و علاقمندان اطمینان داشته باشند که این میلغ پس از کسر مبالغ مربوط به اپراتور و شرکت به فدراسیون تعلق خواهد گرفت تا فدارسیون در برنامه ریزی های خود بتواند هر طور که صلاح می داند این مبلغ را هزینه کند.

مهمدیان استقبال از سامانه هواداری 3064 را در همین مدت کوتاه 10 روزه را عالی توصیف کرد و گفت: پیش بینی می شود که این استقبال عمومیت بیشتری یافته و بزودی شاهد حضور هر بیشتر علاقمندان این رشته از سامانه هواداری 3064 باشیم.

مدیر عامل سایت هواداری 3064 در ادامه گفت: یکی دیگر از اهداف این سامانه برگزاری مسابقات پیامکی متعدد بین هواداران و و رزشکاران است که بزودی کلید خواهد خورد. ضمن اینکه یکی دیگر از مزایای این سامانه ایجاد فضایی جذاب در قبال جوایز نفیس می باشد تا مشترکین جدای از اینکه اخبار داغ این رشته پرطرفدار را دریافت می کنند، می توانند جوایز بسیاری را نیز برنده شوند.

مهدیان گفت: از تمامی طرفداران و ورزشکاران این رشته می خواهیم که دست در دست هم فضای نوینی را برای این رشته پر طرفدار در زمینه اطلاع رسانی بوجود بیاورند تا به آنچه که می خواهیم زودتر از موعد مقرر دست یابیم.

مدیر عامل سایت هواداری 3064 در پایان گفت: علاقمندان به عضویت در سامانه پیامکی 3064 می توانند با راسال عدد 9 به شماره 3064 به عضویت سامانه درآمده و از امتیازات بی شمار آن بهره مند شوند.