شبهای بی قراریچه روزها و چه شب های پر فضیلتی، شبهای قدر که شب های استجابت دعاست. شبهای وصل شدن به معبودی است که بهترین ها را برای ما رقم زده است.

چه روزها و چه شب های پر فضیلتی، شبهای قدر که شب های استجابت دعاست. شبهای وصل شدن به معبودی است که بهترین ها را برای ما رقم زده است.چه روزها و چه شب های پر فضیلتی، شبهای قدر که شب های استجابت دعاست. شبهای وصل شدن به معبودی است که بهترین ها را برای ما رقم زده است. شبهای دعا و نیایش است. شبهای سوگ و گداز است. شب هایی که دعا بی واسطه به عرش می رسد. شب های علی (ع) است. شبهایی که شیعه در سوگ امام خود سوگوار و جامعه سیاه به تن می کند.

تقارن این شب ها با سالگرد رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و سالگرد قیام خونین پانزدهم خرداد این حزن و اندوه را دو چندان ساخته است. سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام این ایام را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گوید. التماس دعا