حضور گسترده جامعه پرورش اندام در راهپیمایی روز قدسرئیس، دبیر، تنی چند از روسای کمیته های فدراسیون به همراه جمعی از جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام با حضور گسترده در مراسم راهپیمایی روز قدس با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

رئیس، دبیر، تنی چند از روسای کمیته های فدراسیون به همراه جمعی از جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام با حضور گسترده در مراسم راهپیمایی روز قدس با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ناصر پورعلی فرد رئیس و مهدی نصیبی دبیر فدراسیون به همراه جمعی از جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام همراه و همگام با اقشار مختلف مردم با حضور در راهپیمایی روز قدس جنایات آمریکا، اسرائیل و رژیم آل سعود را محکوم کردند.