میزبانی تبریزی ها قطعی شدبا حضور ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در تبریز و دیدار با ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه برگزاری رقابت های پرورش اندام، فیزیک و بادی کلاسیک قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی به امضا رسید.

با حضور ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در تبریز و دیدار با ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه برگزاری رقابت های پرورش اندام، فیزیک و بادی کلاسیک قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی به امضا رسید.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در دیدار ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون و علی نیک رزم رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان شرقی با مدیر کل ورزش و جوانان استان که چندی پیش برگزار شد، تفاهم نامه برگزاری رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی تحت عنوان جام تبریز 2018 بین طرفین به امضا رسید.

تفاهم نامه ای که در آن تعهدات فدراسیون، اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات بدنسازی و پرورش اندام به خوبی تعریف شده است. بر اساس این تفاهم نامه مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی نیمه اول شهریور ماه در تبریز برگزار خواهد شد.