مروزقی: بخشنامه دومین دوره رقابت های مچ اندازی بانوان تغییر نمی کندنایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از عدم تغییر اوزان و رده سنی مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور بانوان خبر داد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از عدم تغییر اوزان و رده سنی مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور بانوان خبر داد.

زهره مرزوقی در گفتگو با سایت فدراسیون ضمن تاکید بر این موضوع که دومین دوره رقابت های مچ اندازی بانوان سراسر کشور طبق بخشنامه ارسالی به استان ها برگزار خواهد شد، افزود: بانوان 21 سال تا 35 سال یعنی متولدین 11 دی ماه 76 تا 11 دی ماه 62 می توانند رد این دوره از رقابت ها شرکت کنند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ادامه یادآور شد: کمیته فنی مچ اندازی فدراسیون در حال بررسی حضور بانوان در سایر اوزان در ادوار آتی مسابقات مچ اندازی می باشد که متعاقباً نتیجه آن اعلام خواهد شد.

دویم دوره رقابت های مچ اندازی قهرمانی بانوان کشور 3 لغایت 5 مرداد ماه به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.