بیمه تکمیلی برای قهرمانان و پیشکسوتانقهرمانان، ورزشکاران، اعضای تیم ملی، پیشکسوتان و ... رشته های پرورش اندام، پاورلیفتینگ، مچ اندازی، قوی ترین مردان و ... می توانند از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند.

قهرمانان، ورزشکاران، اعضای تیم ملی، پیشکسوتان و ... رشته های پرورش اندام، پاورلیفتینگ، مچ اندازی، قوی ترین مردان و ... می توانند از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در اطلاعیه ای که پایان زمان آن 30 تیر ماه مشخص شده است، از قهرمانان و پیشکسوتان رشته پرورش اندام، مچ اندازی، پاورلیفتینگ و قویترین مردان خواسته است که با مدارکی مانند فرم تائید شده فدراسیون، کپی احکام قهرمانی، داوری، مربیگری، کپی از تمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل، کپی کارت ملی خود و افراد تحت تکفل خود، 2 قطعه عکس، کپی کارت پایان خدمت، کپی آخرین مدرک تحصیلی و کپی دفترچه بیمه نسبت به عضویت و ثبت نام بیمه تکمیلی خود اقدام نمایند.