"آمده" رئیس هیات قم شد



سعید آمده با اخذ 8 رای از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام به عنوان رئیس جدید آن هیات انتخاب شد.

سعید آمده با اخذ 8 رای از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام به عنوان رئیس جدید آن هیات انتخاب شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم با حضور ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون و 4 کاندیدا روز گذشته برگزار شد که در پایان از مجموع 14 رای ممکن، سعید آمده با کسب 8 رای توانست برای مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قم انتخاب شود.

در انتخابات روز گذشته قم، محمدحسن خودکاران با 6 رای بقیه آرای اعضای مجمع را به خود اختصاص داد.