تغییر زمان دوره های مدرسی و مربیگری اپلیکیشن "آو"زمان برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدرسین اپلیکیشن آو و دوره های مربیگری در فضای مجازی آن تغییر کرد.

زمان برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدرسین اپلیکیشن آو و دوره های مربیگری در فضای مجازی آن تغییر کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، موسسه رایان راحیل ایرانیان با ارسال دو نامه به فدراسیون تغییر زمان برگزاری کلاس های فوق را اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه جدید دوره های آموزشی ویژه مدرسین اپلیکیشن آو از تاریخ شنبه 3 لغایت سه شنبه 6 شهریور ماه برگزار می شود.

همچنین دوره های مربیگری در فضای مجازی این اپلیکیشن از تاریخ 10 لغایت 13 شهریور ماه برگزار خواهد شد.