لزوم حضور داوران دعوت شده به رقابت های تبریز 2018تمامی داورانی که جهت قضاوت در رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در تبریز برای آنها ابلاغ صادر شده است، می بایست در مرکز استان آذربایجان شرقی خود را به ریاست کمیته داوران مسابقات معرفی نمایند.

تمامی داورانی که جهت قضاوت در رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در تبریز برای آنها ابلاغ صادر شده است، می بایست در مرکز استان آذربایجان شرقی خود را به ریاست کمیته داوران مسابقات معرفی نمایند.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، داوران دعوت شده به رقابت های پرورش اندام، فیزیک و بادی کلاسیک انتخابی تیم ملی تبریز 2018 می بایست ضمن حضور در محل مسابقات، دفترچه های داوری درجه یک و بین المللی خود را نیز جهت تائید و تمدید به همراه داشته باشند.

گفتنی است، داورانی که به هر دلیل و بدون هماهنگی از حضور در مسابقات امتناع ورزند، جهت رسیدگی به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی خواهند شد.