چهارمین دوره رقابت های بین المللی جام الماس خلیج فارس؛

رقابت های جام الماس خیلج فارس با پرورش اندام آغاز خواهد شدچهارمین دوره رقابت های بین المللی جام الماس خلیج فارس از ساعت 9 صبح روز جمعه و با انجام رقابتهای پرورش اندام آغاز خواهد شد.

چهارمین دوره رقابت های بین المللی جام الماس خلیج فارس از ساعت 9 صبح روز جمعه و با انجام رقابتهای پرورش اندام آغاز خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، چهارمین دوره رقابتهای بین المللی جام الماس خلیج فارس روز جمعه 20 مهر ماه از ساعت 9 صبح با برگزاری رقابت های پرورش اندام آغاز خواهد شد. متعاقب آن رقابت های بادی کلاسیک انجام می شود و رقابتهای فیزیک و ماسکولار فیزیک نیز رشته های بعدی رقابتهای جام الماس خلیج فارس خواهند بود.

گفتنی است ورزشکارانی که بر اساس اعلام مسوولان برگزاری ساعت 8 صبح در محل سالن حاضر نشوند، مسابقات بدون حضور آنها برگزار خواهد شد.