اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان بوشهراسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی بوشهر از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی بوشهر از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمیته آموزش فدراسیون اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی استان بوشهر را اعلام کرد.

پذیرفته شدگان می توانند اسامی خود را در فایل pdf مشاهده نمایند.