اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان زنجاناسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمیته آموزش فدراسیون اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان شرکت کردند و موفق به کسب نمره قبولی در آزمون های تئوری و عملی شدند را اعلام کرد.

پذیرفته شدگان می توانند اسامی خود را در فایل pdf مشاهده نمایند.