اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام آقایان تهراناسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمیته آموزش فدراسیون اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره مربیگری درجه 2 بدنسازی استان تهران شرکت کردند و موفق به کسب نمره قبولی در آزمون های تئوری و عملی شدند را اعلام کرد.

پذیرفته شدگان می توانند اسامی خود را در فایل pdf مشاهده نمایند.