نخستین همایش بزرگ خانوادگی روسای هیاتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور- 12 لغایت 14 اردیبهشت ماه- ایزدشهر- گزارش تصویری سوم